Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Puskás, G.
Title: TÁRSASÁGI ÉLET – SOCIETY NEWS
Year: 2010
Volume: 71
Pages: 213-227.Abstract: A Magyar Rovartani Társaság 2010. február 19-én tartotta évi rendes közgyûlését. Mivel a február 12-ére meghirdetett közgyûlés határozatképtelennek bizonyult, ez már a résztvevõk számától függetlenül határozatképes volt.Az ülés napirendjét a 2009. évi tisztikari beszámolók, az alapszabályzat módosítása, a lejárt mandátumú tisztségek betöltése, a Frivaldszky Imre emlékplakettek átadása, a pályázat eredményeinek ismertetése, a tagfelvételi kérelmek elbírálása, majd a tagság indítványai alkották. A közgyûlést VIG Károly elnök nyitotta meg, aki ismertette az ülés programját, majd –NÁDAI László titkár távolléte miatt – maga olvasta fel a titkári beszámolót.
Subject: entomology

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Merkl, O.