Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Puskás, G.
Title: TÁRSASÁGI ÉLET – SOCIETY NEWS
Year: 2013
Volume: 74
Pages: 195-211.Abstract: A Magyar Rovartani Társaság 2013. február 22-én tartotta évi rendes közgyűlését a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban. Mivel a február 15-ére meghirdetett közgyűlés határozatképtelennek bizonyult, ez már a részt vevők számától függetlenül határozatképes volt. Az ülés napirendjét a 2012. évi tisztikari beszámolók, a közhasznúsági jelentés elfogadása, a lejárt mandátumú tisztségek megújítása, a Frivaldszky Imre Emlékplakett átadása, a pályázat eredményeinek ismertetése, a tagfelvételi kérelmek elbírálása, végül az indítványok alkották. A közgyűlést Vig Károly elnök nyitotta meg, majd Szabó Katalin, a Budapes ti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese üdvözöl te a résztvevőket. Ezután Vig Károly felkérte György Zoltán jegyzőt a jegyzőkönyv vezetésére, ellenjegyzésére pedig Balázs Klárát és Retezár Imrét. A köz gyűlés ezt egyhangúlag elfogadta. Első napirendi pontként a tisztikari beszámolók hangzottak el. Az elnök először Puskás Gellértet kérte fel a titkári beszámolójának megtartására.
Keywords: Natural History Museum
Subject: entomology

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Merkl, O. & Fuisz, T. I.