Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Kis, B.
Title: Adatok Románia Plecoptera faunájának ismeretéhez
Title: Zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna Rumäniens
Year: 1963
Volume: 16
Pages: 67-82.


Abstract: Romániában az álkérészek a kevésbé ismert rovarok közé tartoznak. A régebben megjelent faunalisták adatait elősször Pongrácz S. /1914/ foglalja össze, majd 1942/ben G.D.Vasiliu-nak jelenik meg egy összefoglaló munkája. Ezek a dolgozatok csak hiányos képet adnak Románai Plecoptera faunájáról, több kétséges adatot is tartalmaznak. A modern irodalmi adatokon alapuló kutatások csak az utóbbi években indultak meg, ezek eredményeképen C. Mindru /1959/ majd C. Bogoescu-J. Illies 4 új fajt ír le a Kárpátokból, az általam gyűjtött példányok alapján. Az elmúlt években a Keleti- és Déli-Kárpátok valamint az Erdélyi Középhegység különböző vidékein gyűjtöttem álkérészeket. A begyűjtött anyagból 48 fajt sikerült kimutatni, ezek között 4 új faj van /Protonemura illiesi, Nemoura transsylvanica, N.fusca, Leuctra quadrimaculata/ 5 faj Románia faunájára nézve új /Protonemura brevistyla, Amphinemura standfussi, Nemoura errectice, Leuctra autumnalis, Isoperla buresi/.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Kovács, I. E.