Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Mahunka, S.
Title: Újabb adatok Magyarország Oribatida-faunájának ismeretéhez
Title: Neue Angaben zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Ungarns (Acari)
Year: 1963
Volume: 16
Pages: 227-238.


Abstract: A szerző dolgozatában 30 magyarországi Oribatida fajról közöl közelebbi lelőhelyadatokat. Ezek közül 20 faj új a faunánkban . Külön foglalkozik a Micreremus brevipoes /MICH., 1889/ és Micrerenus gracilior WILLM., 1931 fajokkal, amelyeknek ábráit és elkülönítő kulcsait is közli. Az utóbbi faj érdekes nyugateurópai lápi faj, amelynek előfordulása a csarodai lápban és a Keszthelyi hegységbeli kis mocsárban nagy meglepetés.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Kovács, I. E.