Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Szőcs, J.
Title: Aknázómolyok parazitái
Title: The Parasites of Mining Moths
Year: 1965
Volume: 18
Pages: 123-151.Abstract: Az aknázó-molyok nevelésekor gyakran előfordul, hogy a kívánt lepke helyett parazita kel ki. Neveléseim során ezeket a parazitákat eljuttattam az illető specialistákhoz, akik azután meghatározásuk eredményét megküldték nekem. Idők folyamán igen szép anyag gyűlt egybe, amit ezennel leközlök. A leközlést az tette időszerűvé, hogy kezeimhez került Dr. L. Fulmek: „Parasitinsekten der Blattminierer Europas" c. könyve. A könyv áttanulmányozása nyilvánvalóvá tette, hogy adataim csak nagyon kevéssé egyeznek a könyvben levőkkel s igy mindenképen kívánatos azok közzététele. Az anyagot minden kommentár nélkül adom közre, ahol először az általam nevelt lepke-fajokból kikelt parazitákat, azután ugyanazokat megfordítva az egyes parazita-fajok gazdaállatjait veszem sorra. Ezen a helyen is köszönetet kell mondanom Dr. Erdős Józsefnek a Chalcididák és Dr. Pap Jenőnek a Braconidák meghatározáséért és azok adatainak megküldéséért. A dátumok a parazita kikelésének az idejét jelzik, a Braconidákat B, a Chalcididákat C betűvel jelzem. A növényeket az egyes fajoknál csak első alkalommal írom ki teljesen, a továbbiakban csak a kezdőbetűket adom meg, amennyiben csak egy növényfaj szerepel az illető állatnál. Ha ellenben egy állatnál több növényfaj szerepel ugy kiírom teljesen a növény neveket.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Steinmann, H.