Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Szabó, J. B.
Title: Ökológiai, etológiai és állatföldrajzi vizsgálatok palearktikus Scelionidákon (Hym.)
Title: Ökologische, ethologische und zoogeographische Angaben zur Kenntnis der palaearktischen Scelioniden (Hym.)
Year: 1965
Volume: 18
Pages: 185-198.Abstract: A vizsgált anyag két alcsaládba, 5 nemzetségbe és hét fajba tartozik. A szerző Összesen 644 példányt vizsgált meg. Az irodalmi adatok szerint póktojásból nevelhető Baeus seminulum Hal. 259 példányát határozta meg. Eurychron faj, egy ivaros nemzedéke is lehet. A hímek rendkívül ritkán gyűjthetők, repülési idejük július-augusztus. Az anyag zömmel rostálás, futtatás révén került elő. Hálózassál nagyon ritkán gyűjthető. Feltevései szerint valószínűleg kozmopolita faj, mert Európából, Afrikából és Délamerikából (Tucumán, Patagónia) is előkerült. Futtatható xerophil, pusztafüves lejtők gyeptégláiból, fűzfák tövéből, tölgyesek avarából. Bulgáriából származó példányokat Bíró Lajos lucfenyvesek talajából rostálta. Rendkívül ritkán gyűjthető faj a Thoron metallicus Curt. Gazdaállatát sem ismerjük. A szerző 14 példányt határozottmeg. Március, április és október hónapokban gyűjtötték hálózassál. Tipikusan stenochron faj a Psilanteris bicolor Kieff. 48 példány állott a szerző rendelkezésére, melyből a hím-nőstény gyakorisági arány egyenlő volta derült ki. A hímek július elejétől szeptember végéig repülnek. Gyakoribb homokos területeinken. Gazdaállata ismeretlen, valószínűleg sáska-tojás parazita. Igen széles ökológiai valenciáju faj a vizsgálatok szerint az Anteris bilineata Thomson. Előfordul még 2000 méter magasan is. Kiderült, hogy eurychron faj. A szerző rendelkezésére álló 108 példány alapján megállapította, hogy a nőstények háromszor gyakrabban gyűjthetők a hímeknél. A hímek Június közepétől szeptember derekáig repülnek.Gazdaállata ismeretlen. Az Anteris nemnek ritka faja a szerző által felfedezett A. erdősi. Tölgyesekben és bükkösökben gyűjtötték. Összesen kilenc példányt vizsgált. Ezidő-szerint csak hazánk homokos területeiről ismert faj az A. szelényii J.B.Szabó. Egy hím és egy nőstény példány találhatóaz Állattár gyűjteményében. Gazdaállata, miként az előzőnek is,ismeretlen. Nagyon sok szerzőt vesetett félre a rend-kivül változékony rajzolatú Sparasion frontale Latr. A szerző vizsgálatai szerint stenochron faj, évente csak egy generációja van. Kilencvenhat példány vizsgálatakor kiderült, hogy a hímek háromszor gyakoribbak a nőstényeknél. Június elejétől szeptember derekáig foghatók a hímek. Különösen a száraz, füves hegyoldalakat, homokbuckás területeinket kedveli. A szerző feltételezi, hogy sáska tojásparazita.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Steinmann, H.