Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Rozkošný, R. & Dušek, J.
Title: Kritische Übersicht über die ungarischen Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera)
Title: A Stratiomyidae (Diptera) család magyarországi fajainak kritikai áttekintése
Year: 1972
Volume: 25
Pages: 63-94.Abstract: A szerzők a Természettudományi Múzeum Állattárának a nagyrészt 1956-65, években Magyarországon gyűjtött Stratiomyida anyagát dolgozták fel. A 2180 darabot számláló anyagban 44 fajt találtak. Ezek közül 6 faj új a magyar faunára: Beris strobli DUŠEK and ROZKOŠNY, Microchrysa flavicornis MEIG., Oxycera pygmaea FALL., Stratiomys potamida MEIG., Eupachygaster tarsalis /ZETT./ és Zabrachia minutissima /ZETT./.A munka egyszersmind kritikai összefoglalása a magyar Stratiomyidáknak, mert a teljes faunisztikai irodalmat is kiértékeli. Eddig Magyarországról 50 Stratiomyida faj ismeretes. Állatföldrajzi hovatartozás szerint van 4 holarktikus, 8 euroszibériai, 15 egész Európában elterjedt, 2 észak- és középeurópai, végül 12 közép- és déleurópai faj. Egy faj /Beris strobli/ elterjedése még nem ismeretes eléggé. Mivel a szerzők a közelmúltban a csehszlovákiai Stratiomyidákat is behatóan tanulmányozták, összehasonlították azt a magyarországi faunával. Megállapították, hogy a magyar fauna gazdagabb déli, melegkedvelő fajokban, amelyek kvantitative is sokkal számosabbak. Ezzel szemben Magyarországon hiányzik néhány közép- és északeurópai, valamint hegyvidéki faj. A munkát az eddig még nem tanulmányozott Sargus bipunctatus /SCOP,/ hím ivarszerveinek eredeti rajzai egészitik ki és bemutatják a szerzők a Nemotelus pantherinus /L./ potrohrajzolatának változatait is,

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Papp, J.