Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Schliephake, G.
Title: Systematische und morphologisch vergleichende Beziehungen der europäischen Genera der Subtribus Thripina (Thysanoptera)
Title: A Thripina szubtribus európai génuszai közötti rendszertani és morphológiai összefüggések (Thysanoptera)
Year: 1972
Volume: 25
Pages: 271-277.Abstract: A szerző a Thripina szubtribushoz tartozó 26 génuszt az alkalmasnak bizonyult morfológiai bélyegek összevetése alapján csoportosította, elkülönítésüket biztosabb alapra helyezte és erről kellő áttekintést biztosító összefoglaló táblázatot készített. A figyelembe vett morfológiai bélyegek: a csáp- és az ajaki tapogatók ízeinek száma, a tor hasi oldalán lévő barázdák alakulása, a pontszemek melletti serték és a potroh hasi oldalán lévő járulékos serték mennyisége, a 8. potroh szelvényen az un. "fésűk" alakulása, az elülső szárny sertézettsége részben használatosak voltak a szóbanforgó génuszok elkülönítésénél, részben azokat a szerző vezette be. A két legnagyobb génusz /Taeqiothrips, Thrips/ fajait további morfológiai bélyegek alapján csoportosította a szerző. A Taeniothrips génuszt 3 szubgénuszra bontotta, közülük kettőt új névvel - Pirmothrips, Similothrips - látott el.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Papp, J.