Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Franz, H.
Title: Urwaldrelikte in der Koleopterenfauna des pannonischen Klimagebietes im Osten Österreich (Col.)
Title: Őserdei reliktumok Kelet-Ausztria pannóniai klímaterületének bogárfaunájában
Year: 1972
Volume: 25
Pages: 313-325.Abstract: A középeurópai kúltúrterületeken az erdő nagy mértékben lett a pusztítás áldozata. Emiatt az itt élő rovarok közül soknak az életlehetősége szünt meg, Ausztria keleti területeinek bogárfaunáját feldolgozva a szerzőnek alkalma nyílt arra, hogy ma már ritka erdőlakókat felkutasson, A legtöbb lelet azokból a már erősen megfogyatkozott eredeti erdőkből /őserdőkből/ került elő, amelyek egyrészt a folyók, főleg a Duna, árterületén fekszenek másrészt amelyek mint nagy vadrezervátumok máig is fennmaradtak. A szerző ezután felsorolja az öreg fákban élő, Kelet-Ausztriában ma már ritka fajokat.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Papp, J.