Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Povolný, D.
Title: Einige interessante Tierrelikte in der Fauna Mitteleuropas und ihre Biochore (Insecta)
Title: Néhány érdekes állat-reliktum Közép-Európa faunájában és azok élettere (Insecta)
Year: 1972
Volume: 25
Pages: 327-333.Abstract: Közép-Európa mai állatvilágában megtalálható érdekes reliktumokat néhány jól körülhatárolható csoportba oszthatjuk. Az első csoportba a nagyon régi geológiai korokból fennmaradt állatok tartoznak /pl. Bathynella natans, Crustacea/. Tertiär maradvány több van, melyek főleg a Cseh Masszívumból kerültek elő. Ezek tipikus képviselőiként egyes cickány- és sáskafajok /Sorex alpinus, Isophya pyrenea/ jelölhetők meg. A harmadik csoportba sorolhatók a sokat vitatott jégkorszaki reliktumok, amelyek legtöbbje arktoboreális diszjunkciót mutat. Ezek természetesen lehetnek akár arktikus, akár boreális eredetűek. A negyedik csoportot a felmelegedés korából származó reliktumok alkotják, amelyek bevándorlási idejének meghatározása nyilvánvaló nehézségekbe ütközik. Legtöbbjük a mai pontusi és pontomediterrán elemekhez tartozik.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Papp, J.