Folia entomologica hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Klausnitzer, B.
Title: Zur Situation der systematischen Erforschung der europäischen Helodidae (Col.) (20. Beitrag zur Kenntnis der Helodidae)
Title: Az európai rétbogarak rendszertani kutatásának helyzetéről (Col., Helodidae)
Year: 1972
Volume: 25
Pages: 359-365.Abstract: A szerző dolgozata elején áttekinti az Európából ezideig ismert 64 rétbogár faj /Helodidae/ taxonómiai kutatásának jelenlegi helyzetét. Elemzi az egyes európai országok Helodidae faunájának kutatottságát, majd rövid összefoglalást nyújt a lárvákra vonatkozó taxonómiai, ökológiai és fiziológiai ismeretekről. Végül a szerző megállapitja, hogy még sok érdekesség és meglepetés várható a család európai eltérjedésű fajaival kapcsolatban.

Journal: Folia entomologica hungarica
Journal abbreviation: Folia ent. hung.
ISSN: 0373-9465
Publisher: ,
Editor(s): Papp, J.