Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Sey, O.
Title: Nippostrongylus brasiliensis populációk ivararányának változása patkányban a fertőzöttség erőssége és tartama szerint
Title: The influence of size and duration of infection on changes in the sex ratio of Nippostrongylus brasiliensis populations in rats
Year: 1969
Volume: 2
Pages: 45-54.Abstract: A szerző 25, 50, 100, 200, 500, 1200 és 2000 lárvával fertőzött kifejlett patkányokban vizsgálta a Nippostrongylus féregpopuláció petetermelésének, a férgek kiürülésének alakulását és az ivararány változását. Megállapította, hogy a peteürítés jellegzetes csökkenése nem a nőstények petetermelő képességének csökkenésével, hanem a gazdából való kiürülésükkel áll összefüggésben. A populáció korosodásával a nőstények gyorsabban ürülnek ki a gazdából, mint a hímek, ami az ivararány eltolódásához vezet. A fertőzés utáni 10. nap táján a populáció sűrűségétől függetlenül a hímek és nőstények aránya megközelítően 1:1. A 15. naptól kezdve az arány a hímek javára eltolódik. Az ivararány változásának üteme és mértéke függ a fertőzés erősségétől. 1200-2000 lárvával fertőzött patkányok residuális féregpopulációjának 94-96%-a hímekből áll a fertőzés utáni 25-35.napon. Szerző az ivararány változását a gazda immunreakciójával magyarázza.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Kassai, T., Nemes, I. & Kralovánszky, A.