Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Szabó, I.
Title: A magyarországi emlősök bolháinak (Siphonaptera) együttélési viszonyai
Title: On the coexistence of fleas (Siphonaptera) on mammals in Hungary
Year: 1969
Volume: 2
Pages: 79-118.



Abstract: A szerző 1958-tól 1967 végéig 55 emlősfaj 2331 példányát és 42 fészkét vizsgálta meg bolhászati szempontból, melyeknek 35,4, illetve 64,3%-át találta bolhával fertőzöttnek. Sikerült megállapítania az egérfélék-, cickányfélék-, róka és borz-, földikutya és ürge-, vakond- és denevérfélék bolháinak együttes előfordulásait, melyek a vizsgálati anyagban a leghatározottabban és gyakran ismétlődő formában jelentkeztek. A gazdaállatokon együttesen előfordult bolhafajok között nem sikerült származástani összefüggést találni; nem látszik bizonyítottnak, hogy az együttesen előfordult fajok közül valamelyik különösképpen hajlamos lenne a társulásra; a magyar fauna bolhafajai között akad néhány, melyek csak igen ritkán, vagy egyáltalán nem fordulnak elő társulásban. Végül megállapítja, hogy ha a fészkek környezete, szintbeli elhelyezkedése, struktúrája és mikroklímája kedvező a területen előforduló bolhák bizonyos fajainak, akkor e fajok részére fennállanak az együttes előfordulás lehetőségei. Eddigi gyűjtései és anyagának kiértékelése során szerzett tapasztalatok alapján a szerző úgy véli, hogy a bolhafajok jórésze inkább ragaszkodik bizonyos fészektípusokhoz, illetve azok mikroklímájához, mint magához a gazdaállathoz.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Kassai, T., Nemes, I. & Kralovánszky, A.