Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Molnár, K.
Title: Adatok Magyarország halai parazitafaunájának vizsgálatához IV. Trematodák
Title: Beiträge zur Kenntnis der Fischparasitenfauna Ungarns IV. Trematoden
Year: 1969
Volume: 2
Pages: 119-136.Abstract: A dolgozatban a szerző 49 fajhoz tartozó 1622 hal boncolása során gyűjtött 41 különféle trematodát ismertet. Az ismertetett trematodák közül, melyek az ország különböző természetes vizeiből és tógazdaságaiból kerültek elő, 23 faj imágó stádiumban, 18 pedig metacerkária stádiumban élősködik a halakban. A faunisztikai megfigyelések azt bizonyítják, hogy az egyes vizsgálati helyek közül a Duna trematodafunája a leggazdagabb és a Balatoné, illetve a Velencei-tóé a legszegényebb fajokban. A halélősködő trematodák közül elsősorban a metacerkária alakok a legelterjedtebbek, s kórtani vonatkozásban is ugyancsak ezeknek van jelentőségük.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Kassai, T., Nemes, I. & Kralovánszky, A.