Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Matskási, I.
Title: The occurrence in Hungary and the systematical problems of two species of the genus Rubenstrema Dollfus, 1949 (Trematodes)
Title: A Rubenstrema Dollfus, 1949 genus (Trematodes) két fajának magyarországi előfordulása és rendszertani helyzetük problémái
Year: 1970
Volume: 3
Pages: 23-32.Abstract: A magyarországi cickányfélék (Soricidae) helmintológiai vizsgálata során két példányban előkerült a Rubenstrema opisthovitellinum (Soltys, 1954) trematoda-faj, amely faunánkra nézve új. Több példányban gyűjtöttük a R. exasperatum (Rud., 1819) mételyfajt is, amely már korábban is ismert volt hazánk területén. E két trematoda-faj közeli rokonsága, azonos genusba tartozása nem képezi vita tárgyát a szerzők közt. Eltérő azonban a kutatók véleménye arról, hogy e két faj önálló genusba tartozik-e, vagy más fajokkal közös genusba is besorolhatók. Szkrjábin álláspontja tűnik e kérdésben helyesnek, aki a Rubenstrema Dollfus, 1949 subgenust genus rangra emelte, és csak a szóbanforgó két fajt vallja idetartozónak. Erősen vitatható azonban Szkrjábin nézete a Rubenstrema nem magasabb taxonokba sorolásáról. Bizonyos következetlenségek és ellentmondások figyelhetők meg a Szkrjábin által megadott genus-diagnózisban is, bár ezeknek egy részét a R. exasperatum individuális változékonysága okozza. A kiválasztó rendszer pontosabb vizsgálatáig helyesebbnek tűnik a Rubenstrema nemet az Opisthioglyphinae Dollfus, 1949 alcsaládba és a Plagiorchiidae emend. Ward, 1917 családba sorolni.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Holló, F., Harsányi, L. & Nemes, I.