Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Mahunka, S.
Title: Sphexicozela connivens gen. n., sp. n. (Acari, Acaridodea): a new mite from wasp nest
Title: Sphexicozela connivens gen. n., sp. n. (Acari, Acaridodea): egy új atkafaj darázsfészekből
Year: 1970
Volume: 3
Pages: 77-86.Abstract: Régóta ismert, hogy a Hymenoptera-fészkekben igen érdekes és speciális parazita atkafauna él. Viszonylagos ritkaságuk és nem eléggé kutatott voltuk miatt azonban kevéssé ismertek. Különösen keveset tudunk egyrészt az imágókról, ezek alig néhány fajnál ismertek; másrészt közelebbi életmódjuk is feltáratlan. Tisztázatlan az is, hogy fészekparazitaként élnek-e együtt a darazsakkal a hulladékot fogyasztva, vagy károsítják a gazdafaj új nemzedékét is. Új genust is fel kellett állítani - valamennyi fejlődési stádiumával együtt egy fészekből került elő; az imágók és a protonymphák minden esetben a sejtek alján összegyűlt törmelékben és váladékban voltak találhatók, s csak a deutonymphák, amelyek ebben az atkacsoportban a faj elterjesztésének és átmentésének feladatát végzik, voltak a fejlődő darazsakon. Ez valószínűvé teszi, hogy fészekparazita, hulladékevő fajjal állunk szemben.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Holló, F., Harsányi, L. & Nemes, I.