Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Piotrowski, F.
Title: Lice (Phthiraptera) of mammals in Hungary
Title: Magyarországi emlősök tetvei (Phthiraptera)
Year: 1970
Volume: 3
Pages: 97-118.Abstract: Szerző a Természettudományi Múzeum Állattárában őrzött anyag valamint saját gyűjtései alapján nyújt összefoglaló ismertetést Magyarország tetű (Phthiraptera) faunájáról a korábbi keletű hazai irodalmi adatok kritikai áttekintésével, és részletes lelőhely-adatokkal szolgálva. A felsorolt 24 faj közül hét faunánkra új, úgymint: Enderleinellus nitzschi Fahr., Hoplopleura affinis (Burm.), H. captiosa John., H. longula (Neum.), Polyplax gracilis Fahr., Solenopolis burmeisteri (Fahr.) és Cervicola meyeri (Taschbg.). Néhány fajjal kapcsolatosan hazai vonatkozásban új gazdaállatról is tesz említést a dolgozat, amelyet részletes gazdaállat lista fejez be feltüntetve az egyes fajokon élő tetvek neveit.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Holló, F., Harsányi, L. & Nemes, I.