Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Kobulej, T. & Janisch, M.
Title: On the role of various lymnaeid species in the development of the Fasciola hepatica under conditions of Hungary
Title: Különféle Lymnaeida-fajok szerepe a Fasciola hepatica fejlődésében Magyarországon
Year: 1970
Volume: 3
Pages: 169-186.Abstract: Több éves kutatási program, amely célja a fasciolosis járványtanának kiderítése volt, lehetővé tette a különféle Lymnaea-fajok szerepének a tisztázását a fasciolosis terjedésében és fenntartásában Magyarország viszonyai között. E vizsgálatok szerint hazai viszonyok között a fasciolosis terjedéséhen (járványtanában) számottevő szerepet csak a Lymnaea truncatula játszik (l. az 1. és 2. táblázatot). Meg kell jegyezni azonban, hogy a különféle biotópokból származó csigák nem egyformán (tekintet nélkül a korukra) „alkalmasak” a miracidiumok befurakodására. Ha ezekbe látszólag be is furakodik a miracidium, a parthenogonia csakhamar megakad. Vannak azután túlságosan érzékeny truncatula-törzsek is. Ezekbe könnyen befurakodott miracidiumok rohamos parthenogoniát indítanak meg, s ebbe a csigák igen nagy hányada belepusztul (l.a 3.táblázatot). Laboratóriumi kísérleteik tanúsága szerint a Lymnaea occulta (Jack.) obligát köztigazdája a E. hepaticának (l. a 4. táblázatot). Magyarországon eddig nem találkoztak a terepen ezzel a csigafajjal. A kísérleteikben szereplő occulta-csigákat Lengyelországból kapták. Laboratóriumi viszonyok között a Lymnaea turricula nevü faj bizonyos populációkból származó egyedei („fogékony törzsek”) fiatal korban különösebb nehézség nélkül fertőzhetők a közönséges májmétely miracidiumaival. Ezekből a csigákból a megszokott időben életképes cercariák rajzanak ki. Terepen azonban még súlyos fasciolosis-endemia esetén is csak elvétve találtak fertőzött L. turricula-példányokat. E fajt a F. hepatica potenciális köztigazdájának tekintik, amely minden jel szerint hazánkban nem sok szerepet játszik a fasciolosis terjesztésében. Magyarországon eddig nem találtak olyan Lymnaea stagnalis és L. peregra-egyedeket, amelyekben vagy ezek laboratóriumban felnevelt utódaiban a E. hepatica cercariái kialakultak volna.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Holló, F., Harsányi, L. & Nemes, I.