Parasitologia hungarica

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Mészáros, F.
Title: The occurrence of Angiostrongylus (P.) dujardini Drozdz et Doby, 1970 (Nematoda) in rodents in Hungary
Title: Az Angiostrongylus (P.) dujardini Drozdz et Doby, 1970 (Nematoda) előfordulása a magyarországi rágcsálókban
Year: 1972
Volume: 5
Pages: 163-176.Abstract: A szerző a Fityeház és Sopron környékén gyűjtött kisrágcsálók tüdejében és szivében több, az Angiostrongylus (P.) dujardini Drozdz et Doby, 1970 fajhoz tartozó fonálférget talált. Európában a rágcsálók Angiostrongylus genushoz tartozó fonálférgeiről rendkívül hézagosak az ismereteink, új fajok leírására, ill. adatközlésre szorítkoznak. Drozdz, 1970 átdolgozta az Angiostrongylus, Kamensky, 1905 genust. Drozdz-Doby, 1970b; Doby-Drozdz, 1971; Drozdz, 1971; Doby-Drozdz-Beaucournu, 1970 tisztázták laboratóriumi körülmények között a faj fejlődésmenetét és vizsgálták a gyűjtőhelyek jellegét, típusait. A dolgozat angol nyelvű részében ismerteti a szerző a faj leírását, méretadatainak összehasonlítását más szerzők adataival (1. táblázat). Sopron környékén alkalma volt a féreg ökológiai viszonyaira vonatkozó megfigyeléseket is tenni. Az itt gyűjtött 132 rágcsáló (Apodemus flavicollis. A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus) közül 18 példány, 13,6% A. (P.) dujardinivel fertőzött. Nagyon eltérő képet kapunk, ha összehasonlítjuk a Soprontól Ny-ra (I., Soproni hegység) és K-re (II., Tómalmi medence, Szárhalmi erdő) fekvő gyűjtőhelyeken a gazdafajok fertőzöttségét e tüdőféregfajjal (2. táblázat). A két terület geológiai felépítése, éghajlata, növényföldrajzi helyzete lényegesen különbözik. A Soproni hegység az Alpok K-i, utolsó nyúlványa. Az évi középhőmérséklet alacsony, jelentős a csapadék mennyisége. Az erdők nedvességkedvelő mesophil-hygrophil elegyes lomberdők, a patakok mentén Alnus-állományok, sokhelyütt van fenyő. A Tómalmi medence, Szárhalmi erdő alapkőzete lajtamészkő. Az évi középhőmérséklet magasabb, a csapadék kevesebb, mint I.-ben. Természetes növénytársulásai a xerophil molyhostölgyesek és cseresek, a Tómalmi medencében sás, nádasok. Mivel mindkét gyűjtőhelyen a természetes gazdákat (kisrágcsálók) megközelítően azonos számban gyűjtöttük, az A. (P.) dujardini előfordulásában mutatkozó igen lényeges eltérés a két gyűjtőhelyen a köztigazdaként szereplő csigák mennyiségi és minőségi különbözőségével magyarázható. A faj eddig ismert elterjedése: Portugália, Franciaország, Magyarország, Albánia. Feltehetően a faunisztikai kutatások egyre intenzivebbé válásával az Alpok és Kárpátok több helyéről is előkerül.

Journal: Parasitologia Hungarica
Journal abbreviation:
ISSN: 0303-688X
Publisher: Népművelési Propaganda Iroda, Budapest
Editor(s): Holló, F., Harsányi, L., K. Murai, É., Thoma, A. & Nemes, I.