Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Szunyoghy, J.
Title: Kritik der Artberechtigung von Spalax Labaumei (Matschie)
Title: A Spalax Labaumei (Matschie) faji jogosultságának bírálata
Year: 1939
Publication date: 1939-03-01
Volume: 32
Pages: 106-113.Abstract: Vizsgálataim alapján bebizonyult, hogy a Matschie által felállított Spalax labaumei tulajdonságainak túlnyomó része - eltekintve három kisebb mérvű eltéréstől (az első alsó zápfogak gyökéralkotása, az orrcsont hosszának viszonya a koponya magasságához és a szájpadlás elülső hátulsó része közötti különbség) - tökéletesen egyezik a Méhely által már 1909-ben leírt Spalax monticola anatolicus-éval. Matschie tehát tévedett, amikor azt hangoztatja értekezésében, hogy a Spalax labaumei koponyái világosan különböznek az anatolicusétól. Így nincs más hátra, mint a Spalax labumeit a Spalax monticola anatolicus-sal azonosítani, az a kismértékű eltérés, amely a két Spalax-féleség között mégis fennáll, legfeljebb arra jogosíthat fel, hogy a Spalax labumei-t a Spalax monticola anatolicus varietásának tekintsük.
Subject: zoology

Journal: Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici
Journal abbreviation: Annls hist.-nat. Mus. nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Országos Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
Editor(s): Pongrácz, S.