Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Papp, G.
Title: Kitaibel Pál ásványtani munkásságának áttekintése és ásványgyűjteményének katalógusa
Title: An overview of the mineralogical activities of Pál Kitaibel and the catalogue of his mineral collection
Year: 2017
Volume: 109
Pages: 27-94.Abstract: Kitaibel Pál (1757–1817), mint kora természettudósainak túlnyomó többsége, a természetrajz akkor megkülönböztetett három „országának” (ásványtan, növénytan, állattan) mindegyikével foglalkozott különböző mértékben. A mineralógiát, mely ez időben a földtudomány valamennyi, akkor művelt ágát magában foglalta, elsősorban általános természetleírási (fziográfai) munkássága részeként és más irányú (kémiai, ásványvíz-kutatási és botanikai) tevékenységének egyfajta segédtudományaként művelte. Ennek megfelelően ásványtani munkássága az ásványkémia, valamint a topografkus ásvány- és kőzettan területén volt jelentős, eredményeinek zöme azonban kéziratban maradt. A Magyar Királyság, illetve Horvátország és Szlavónia területén tett természetrajzi utazásai során számos ásvány- és kőzetmintát gyűjtött, illetve főleg Szlavónia területéről ajándékba is kapott példányokat. Ezek egy részéről fennmaradt egy saját kezűleg írt katalógusa, melynek transzliterált változata e tanulmány függelékét képezi.
Keywords: tudománytörténet, Ásvány- és Kőzettár, ásványgyűjtés, ásványtan, földtan, Kitaibel Pál, kőzettan

Journal: Annales Musei historico-naturalis hungarici
Journal abbreviation: Annls Mus. hist.-nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Korsós, Z.