Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Karácsonyi, K. & Gavril, N.
Title: Növények román nevei, valamint ezek használati módjai Kitaibel Pál útinaplóiban
Title: Romanian names of plants and their use as revealed in the travel Diaries of Pál Kitaibel
Year: 2017
Volume: 109
Pages: 95-114.Abstract: Kitaibel Pál kutatóútjai során számos román népi növénynevet is feljegyzett naplóiban. Ezek a Máramarosból, Biharból és a Bánságból származnak. Úti jegyzeteiben több, más vidékről ismeretlen növénynév is szerepel, továbbá számos, románok által különböző céllal gyűjtött vadon termő növény használati módjait ismerteti. Ezeket vesszük sorra jelen munkában.
Keywords: gyűjtés, haszonnövények, népi növénynevek, román növénynevek

Journal: Annales Musei historico-naturalis hungarici
Journal abbreviation: Annls Mus. hist.-nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Korsós, Z.