Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Dulai, A., Nónay, F. & Szabó, M.
Title: Kivételes megtartású középső-eocén (lutetiai) fauna a Párizsi-medencéből (Damery)
Title: Exceptional Middle Eocene (Lutetian) fauna from the Paris Basin (Damery)
Year: 2017
Volume: 109
Pages: 147-170.Abstract: A múzeum őslénytani gyűjteménye szép megtartású és gazdag ősmaradvány anyaggal gazdagodott a Deinas házaspár adománya révén. A változatos korú és sok különböző lelőhelyről származó gyűjtemény egyik legszebb része a Párizsi-medence Damery lelőhelyéről származó középső-eocén fosszília-együttes, mely részben pótolja a múzeum 1956-ban elpusztult külföldi öszszehasonlító anyagát. A recens példányokkal vetekedő megtartási állapotú anyag mintegy 2300 puhatestűből állt, melyek 70 fajt képviseltek (2034 csiga példány: 51 faj, 288 kagyló példány: 20 faj). A puhatestűek mellett elsősorban korallok fordultak elő a lelőhely anyagában (5 faj). A nagyméretű csigák belsejéből kitisztogatott homokos üledék leiszapolásával az eredeti példányszám sokszorosát kitevő, több tízezer darab kisméretű ősmaradványhoz is hozzájutottunk. Az apró csigák (3321 példány: 61 faj) és kagylók (6200 példány: 45 faj) az esetek nagy részében más fajokhoz tartoznak, mint a nagyméretű példányok, így összesen 96 csiga-, és 58 kagylófajból áll a Damery-gyűjtemény. Ráadásul a mikrofosszília anyagban számos olyan csoport is előfordul, ami teljesen hiányzott a nagyméretű példányok között (Dasycladales, Foraminifera, Ostracoda, Bryozoa, Polyplacophora, Echinodermata, Cirripedia, Annelida, Decapoda, otolith).
Keywords: csigák, Damery, eocén, kagylók, korallok, mikrofosszíliák, Párizsi-medence

Journal: Annales Musei historico-naturalis hungarici
Journal abbreviation: Annls Mus. hist.-nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Korsós, Z.