Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Bálint, Zs. & Katona, G.
Title: Ritka és érdekes múzeumi lepkepéldányok a Kárpát-medencéből: csillérrokonúak (Lepidoptera, Nymphalidae: Heliconiinae, Argynniini)
Title: Rare and interesting museum butterfly specimens from the Carpathian Basin: Fritillaries (Lepidoptera, Nymphalidae: Heliconiinae, Argynniini)
Year: 2019
Volume: 111
Pages: 179-210.Abstract: A szerzők a Kárpát-medencében előforduló tíz csillérrokonú (Argynniini) faj muzeális példányait mutatják be, fajokat faunakutatási és tudománytörténeti szempontból tárgyalva. Ezek a következők: Argynnis paphia (nagy csillér) – egy hímnős és két melanisztikus példány; Argyronome laodice (keleti csillér) – faunakutatás szempontjából érdekes példányok; Boloria aquilonaris (fellápi csillér) – faunakutatás szempontjából érdekes példányok; Boloria napaea (hegyi csillér) – a Kárpát-medencéből származó példányok revíziója; Boloria pales (havasi csillér) – a Kárpátokban tenyésző két elkülönült rassz rövid áttekintése; Brenthis ino (réti csillér) – a faj elterjedése szempontjából történeti értékű magyarországi példányok bemutatása; Clossiana euphyrosyne (árvácska csillér) – az „Argynnis euphrosyne ab. tatrica” holotípusa; Clossiana titania (Titánia-csillér) – felvidéki, magyarországi és erdélyi példányok bemutatása, összehasonlítása; Fabriciana niobe (ibolyás csillér) – egy különleges egyedi változat bemutatása; Issoria lathonia (vándor csillér) – egy különleges egyedi változat bemutatása.
Keywords: Romania, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, típus, aberráció, bizonyítópéldány

Journal: Annales Musei historico-naturalis hungarici
Journal abbreviation: Annls Mus. hist.-nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Bernert, Zs.