Annales Musei historico-naturalis hungarici

Searching Page

Search:

field:

field:

field:


Help


Author(s): Papp, G.
Title: „... hálás tanítványa, Loránd” – Eötvös Loránd és Krenner József barátságáról
Title: “... your grateful pupil, Loránd” – on the friendship of Loránd Eötvös and József Krenner
Year: 2019
Volume: 111
Pages: 61-77.Abstract: Eötvös Loránd, a világszerte ismert fizikus, geofizikus, tudós professzor és tudománypolitikus mély barátságot ápolt Krenner Józseffel, az ásványtan terén hasonlóan kiemelkedő tudóssal és múzeumi szakemberrel, az Ásvány- és Őslénytár valaha volt legkiválóbb igazgatójával, aki éveken át iskolán kívüli tanítómestere és nevelője volt. A jubileumi Eötvös-év alkalmából íródott tanulmány az Eötvös és Krenner közti barátság kevéssé ismert történetének egyes részleteit villantja föl. Ezen túlmenően áttekinti Eötvös Loránd kapcsolatát Semsey Andorral, akit Eötvös Krenner révén ismert meg. Semsey Andor, az Ásvány- és Őslénytár utolérhetetlen mecénása, Eötvös akadémiai elnöksége alatt az MTA-nak is legnagyobb korabeli alapítványtevője lett, emellett bőkezűen támogatta az Eötvös Loránd kezdeményezésére megalakult Eötvös József Collegiumot és a hozzá kapcsolódó tudósképzést, és 1907-ig magát Eötvöst is gravitációs méréseinek elvégzésében. A cikk függelékében közli Eötvösnek heidelbergi egyetemi tanulmányai alatt Krennerhez írt, eddig publikálatlan levelét.
Keywords: tudománytörténet, Eötvös József Collegium, Eötvös Loránd, Krenner József, Magyar Tudományos Akadémia, Semsey Andor

Journal: Annales Musei historico-naturalis hungarici
Journal abbreviation: Annls Mus. hist.-nat. hung.
ISSN: 0521-4726
Publisher: Hungarian Natural History Museum, Budapest
Editor(s): Bernert, Zs.