Folia entomologica hungarica

Browsing Page
2020-2020 volumes: 81
2010-2019 volumes: 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71
2000-2009 volumes: 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61
1990-1999 volumes: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51
1980-1989 volumes: 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42(34), 33
1970-1979 volumes: 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23
1960-1969 volumes: 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13
1950-1959 volumes: 12, 11, 10, 9
1940-1943 volumes: 8, 7, 6, 5
1930-1938 volumes: 4, 3
1920-1929 volumes: 2, 1year: 1958; volume: 11; issue: 1-33; published in 1943-12-01

Szelényi, G. 1958: A szemafront fogalma az entomológiában. - Folia entomologica hungarica, 11: 1-8.

Agócsy, P. 1958: Néhány adat Szabolcs megye Lepidoptera-faunájának ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 11: 9-20.

Endrődi, S. 1958: A szúbogarak (Scolytidae) kárpátmedencei lelőhely adatai. - Folia entomologica hungarica, 11: 21-44.

Endrődy, J. S. 1958: A Börzsöny-hegység bogárfaunája (2.). - Folia entomologica hungarica, 11: 45-69.

Erdős, J. 1958: A pillásszárnyú (Thysanidae) és tetűrontó (Aphelinidae) fémfürkészek faunakatalógusa és etológiai adatai. Cat. Hym. XII.. - Folia entomologica hungarica, 11: 71-102.

Komarek, O. 1958: A Zygaena carniolica Scop. (Zyg. Lep.) rasszai Csehszlovákiában (I.). - Folia entomologica hungarica, 11: 103-132.

Kovács, L. 1958: Die Veränderungen in der Gross-Schmetterlingfauna von Ungarn seit dem Erscheinen der Fauna Regni Hungariae, bzw. des Schmetterlingbuches von Abafi-Aigner. - Folia entomologica hungarica, 11: 133-188.

Móczár, L. 1958: A Crabroninae (Fam. Sphecidae) alcsalád faunakatalógusa (Cat. Hym. 12.). - Folia entomologica hungarica, 11: 189-216.

Nagy, B. 1958: Ökológiai és faunisztikai adatok a Kárpátmedence sáskáinak ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 11: 217-232.

Papp, J. 1958: Adatok Erdély futrinka (Carabidae) faunájához. - Folia entomologica hungarica, 11: 233-238.

Reichart, G. 1958: Polistes gallica L. mint Hyphantria ragadozó. - Folia entomologica hungarica, 11: 239-252.

Soós, Á. 1958: Ökologische und faunistische Angaben über die Platystomiden des Karpaten-Beckens (Dipt.). - Folia entomologica hungarica, 11: 253-266.

Steinmann, H. 1958: Rovarok preparálásának merevítőlakkos módszere. - Folia entomologica hungarica, 11: 267-274.

Szőcs, J. 1958: Juharfák termésében élő Nepticulidák. - Folia entomologica hungarica, 11: 275-283.

Varga, Z. 1958: Debrecen környékének szitakötő faunája. - Folia entomologica hungarica, 11: 285-290.

Éhik, Gy. 1958: Megkerült a Cucullia artemisiae hernyója. - Folia entomologica hungarica, 11: 291-293.

Éhik, Gy. 1958: Helyreigazítás. - Folia entomologica hungarica, 11: 293-294.

1958: Könyvismertetések. - Folia entomologica hungarica, 11: 295-301.

Kaszab, Z. 1958: Társasági élet. - Folia entomologica hungarica, 11: 303-308.

Kovács, L. 1958: Változások a magyarországi nagylepkék adataiban a Fauna Regni Hungariae, illetőleg Abafi-Aigner lepkekönyvének megjelenése óta. - Folia entomologica hungarica, 11: 309-364.

Jenser, G. 1958: Thysanopterologiai jegyzetek I. - Folia entomologica hungarica, 11: 365-370.

Endrődy-Younga, S. 1958: A Börzsöny-hegység bogárfaunája III. - Folia entomologica hungarica, 11: 371-382.

Sáringer, Gy. 1958: Életmódtani megfigyelések a mustárdarázson (Athalia glabricollis Thomson, Thenthred., Hym.). - Folia entomologica hungarica, 11: 383-398.

Gulyás, Sz. M. 1958: Új faj a magyar szúnyogfaunában. - Folia entomologica hungarica, 11: 399-402.

Móczár, M. 1958: A bundásméhek (Anthophora Latr.) és fészekélősködőik a gyász- és foltosméhek (Melecta Latr., Crocisa Latr.) revíziója faunakatalógusa és etológiai adatai. - Folia entomologica hungarica, 11: 403-422.

Reichart, G. 1958: A szőlőilonca (Sparganothis pilleriana Schiffm.) tápnövényei. - Folia entomologica hungarica, 11: 423-446.

Tippmann, F. F. 1958: Nitocris scutellaris Gerst. var. adumbrata var. nov. - Folia entomologica hungarica, 11: 447-447.

Tallós, P. 1958: Adatok néhány nagylepkefaj hazai előfordulásához. - Folia entomologica hungarica, 11: 449-456.

Szabó, J. B. 1958: Kiegészítő megfigyelések a holarktikus Fidiobia Ashmead 1894. nemzetség ismeretéhez (Hym.,Ergänzende Beobachtungen über die holarktische Gattung Fidiobia Ashmead 1894. - Folia entomologica hungarica, 11: 457-464.

Murai, É. K. 1958: Adatok a Kisalföld Cerambicida faunájának ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 11: 465-478.

Sáringer, Gy. 1958: A Fauna Regni Hungariae Homoptera fejezetének revíziója. - Folia entomologica hungarica, 11: 479-492.

Kovács, L. 1958: Hernyónevelőszekrény tömegneveléshez. - Folia entomologica hungarica, 11: 493-502.

Jenser, G. 1958: A Potosia cuprea F. lárvájának táplálkozásához. - Folia entomologica hungarica, 11: 503-504.

Bezsilla, L. 1958: Ritka vendég Magyarországon. - Folia entomologica hungarica, 11: 504-506.

Sáringer, Gy. 1958: A repcedarázs (Athalia rosae L.) új gazdanövényei. - Folia entomologica hungarica, 11: 507-508.

Martinovich, V. 1958: Megfigyelések magkártevő rovarokról. - Folia entomologica hungarica, 11: 508-511.

Steinmann, H. 1958: Kiegészítő megjegyzések dr Nagy Barnabás: Ökológiai és faunuszitkai adatok a Kárpátmedence sáskáinak ismeretéhez című cikkéhez. - Folia entomologica hungarica, 11: 511-512.

Steinmann, H. 1958: Könyvismertetések. - Folia entomologica hungarica, 11: 513-521.