Folia entomologica hungarica

Browsing Page
2020-2020 volumes: 81
2010-2019 volumes: 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71
2000-2009 volumes: 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61
1990-1999 volumes: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51
1980-1989 volumes: 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42(34), 33
1970-1979 volumes: 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23
1960-1969 volumes: 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13
1950-1959 volumes: 12, 11, 10, 9
1940-1943 volumes: 8, 7, 6, 5
1930-1938 volumes: 4, 3
1920-1929 volumes: 2, 1year: 1962; volume: 15; issue: 1; published in 0000-00-00

Nagy, B. 1962: A rovargyűjtő és természetkedvelő Bartók Béláról. - Folia entomologica hungarica, 15: 1-10.

Jermy, T. 1962: Előzetes megfigyelések a Perillus bioculatus F. /Hemiptera, Pentatomidae/Preliminary observations on the natural enemies of Perillus bioculatus F. /Hemiptera, Pentatomidae/ in Hungary. - Folia entomologica hungarica, 15: 17-23.

Kaszab, Z. 1962: Adatok a Kárpátmedence Chrysomelida-faunájának ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 15: 25-93.

Tóth, S. 1962: Adatok a Tardi-patak szitakötő faunájához. - Folia entomologica hungarica, 15: 95-98.

Papp, J. 1962: Adatok a Bakony-hegység Hymenoptera faunájához II. Symphyta. - Folia entomologica hungarica, 15: 99-108.

Szőcs, J. 1962: Egy tévesen nyilvántartott Psychida-faj /Lepidoptera/ a magyar faunában. - Folia entomologica hungarica, 15: 109-115.

Kis, B. 1962: Adatok a Romániában előforduló Poecilimon Fisch.-fajok ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 15: 117-139.

Steinmann, H. 1962: A magyarországi szitakötők faunisztikai és etológiai adatai. - Folia entomologica hungarica, 15: 141-198.

Michalski, J. 1962: Kéregszú-fajok /Coleoptera, Scolytinae/ földrajzi elterjedése Nyugat-Lengyelországban. - Folia entomologica hungarica, 15: 199-204.

Ambrus, B. 1962: Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez IV. A szegedi Tiszameder zoocecidiumai. - Folia entomologica hungarica, 15: 205-220.

Szabó, J. B. 1962: Vizsgálatok palearktikus törpefürkészeken I.-IV.. - Folia entomologica hungarica, 15: 221-246.

Mahunka, S. 1962: Néhány adat Magyarország páncélosatka-faunájához /Acari, Oribatei/. - Folia entomologica hungarica, 15: 247-252.

Nagy, B. 1962: Társasági élet. - Folia entomologica hungarica, 15: 253-264.year: 1962; volume: 15; issue: 2; published in 0000-00-00

Mihályi, F. 1962: Megemlékezés dr. Zilahi-Sebess Gézáról. - Folia entomologica hungarica, 15: 265-270.

Szalay-Marzsó, L. 1962: A kukorica gyökerén élő Tetraneura ulmi L. gyökértetvek vizsgálata Magyarországon. - Folia entomologica hungarica, 15: 271-286.

Éhik, Gy. 1962: Lepidopterológiai megfigyelések a budai Törökvész dülőben. - Folia entomologica hungarica, 15: 287-301.

Steinmann, H. 1962: Afrika tövishátúsáska faunája. - Folia entomologica hungarica, 15: 303-326.

Szabó, I. 1962: A hazai Siphonaptera /Aphaniptera/ kutatások története. - Folia entomologica hungarica, 15: 327-333.

Varga, Z. 1962: További vizsgálatok az Északborsodi Karszt nagylepke faunáján. - Folia entomologica hungarica, 15: 335-346.

Martinovich, V. 1962: A bundásbogár /epicometis hirta Poda/ kártétele, elterjedése és rajzásvizsgálata Magyarországon. - Folia entomologica hungarica, 15: 347-364.

Szalkay, J. 1962: Fót és környékének nagylepkéi. - Folia entomologica hungarica, 15: 365-417.

Iablokoff-Khnzorian, S. M. 1962: Latreille genus típusai. - Folia entomologica hungarica, 15: 419-426.

Benedek, P. 1962: Leányfalu környékének szitakötő faunája. - Folia entomologica hungarica, 15: 427-440.

Wolf, H. 1962: Priocnemis hankói Móczár 1944 és a Priocnemis trigeminus Blüthgen 1944. - Folia entomologica hungarica, 15: 441-445.

Jermy, T. 1962: Beszámoló a burgonyabogár elleni biológiai védekezés tárgyában Csehszlovákiában (1962.09.24.-28.) megtartott nemzetközi kollokviumról. - Folia entomologica hungarica, 15: 447-452.

Hlisnikovský, J. 1962: A Pterolomini tribus genusai (Coleoptera, Silphidae). - Folia entomologica hungarica, 15: 453-464.

Reichart, G., Sáringer, Gy., Szalay-Marzsó, L. 1962: Adatok a magyarországi kosárfűztelepeken előforduló kabócák ismeretéhez. - Folia entomologica hungarica, 15: 465-501.

Dévai, Gy. 1962: Aeschna viridis Eversm.: új faj a hazai szitakötő faunában. - Folia entomologica hungarica, 15: 503-508.

Balogh, J., Mahunka, S. 1962: Adatok Magyarország Tarsonemini faunájához (Acari, Tromobidiformes). - Folia entomologica hungarica, 15: 509-516.

Mahunka, S. 1962: Két új atkafaj Magyarországról. - Folia entomologica hungarica, 15: 517-522.

Járfás, J. 1962: A sároshátúbogár (Opatrum sabulosum L.) kártétele dinnyén és az ellene való védekezés a bátyai Haladás Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. - Folia entomologica hungarica, 15: 523-524.

Mihályi, F. 1962: Könyvismertetés. - Folia entomologica hungarica, 15: 525-528.